Copyright Beton-Herstel nl

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Geelhoed Beton BV b.v. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Geelhoed Beton BV b.v., behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

betonrot Vind een betonbedrijf voor uw betonrot...

Beton Nieuws

Er is nog geen Beton nieuws beschikbaar...

Laatste update: 09-07-2020  |  © Webdesign by JBB Media  |  Ontwerp ZOIEZO grafisch werk  |